goresan hidup seorang biduan

Sabtu, 12 Juni 2010

Bagaimana Yahudi dikuburkan..
Mayat Yahudi
Bagaimana Mayat Yahudi diKebumikan
(Laporan ini hanya untuk Pengetahuan 'Am)
Dalam pekerjaan saya, saya terpaksa berkecimpung dan bertemu dengan segala
macam manusia dari segala macam bangsa dan ugama. Timbul pula satu
kesempatan saya berbual2 dengan seorang lelaki yang berugama Yahudi. Dia rajin
pergi ke synagogue-nya seperti kebanyakan orang kita juga rajin ke mesjid. Saya
bertanya kepadanya bagaimana mayat seorang Yahudi dikebumikan. Di bawah ini
adalah keterangannya:
Kebanyakan orang Yahudi tidak menyimpan mayatnya berhari-hari seperti mayat2
ugama Keristian,
Buddhist, Hindu, dan lain penganut ugama kafir. Ada yang menyimpan mayatnya
hanya sehari dan ada juga yang menyimpan mayatnya sampai tiga hari.
Kematian seorang Yahudi merupakan "family affair" saja dan amat jarang
diumumkan di suratkabar untuk
pengetahuan sahabat-handai atau masyarakat sekelilingnya (kecuali kalau si mati
itu adalah seorang pembesar synagogue atau pembesar negara.) Begitu juga
pengebumian mayat itu merupakan "family
affair" yang sangat private.
Bila mayat akan kebumikan, disiapkan sebuah lemari cermin yang berdiri, tidak
sebuah peti mayat
(coffin) seperti ugama2 lain. Mayat ini dibersihkan dan diberi pakaian yang bagus
dan didandankan: rambutnya disikat rapi dan dibedakkan supaya wangi baunya.
Mayat di-injek dengan obat yang mengeraskan tubuhnya. Selepas itu mayat itu diberdiri-
kan di dalam lemari cermin itu dan diikat di beberapa bagian tubuhnya
supaya tubuh mayat dapat berdiri tegak dalam lemari cermin itu. Jadi, mayat Yahudi
tidak dibaringkan dalam "coffin" seperti mayat2 ugama lain.
Di tanah perkuburan Yahudi sudah digali sebuah lobang empat persegi dengan lebar
kira2 dua kaki setengah (two and half feet square) dan dalamnya kira2 enam kaki.
(Tidak seperti kubur Islam yang biasanya (rectangle) panjangnya 6 kaki, lebarnya
sekitar 3 kaki dan dalamnya kira2 enam kaki.) Ini kerana cermin lemari yang
digunakan sebagai "peti mayat" itu akan ditanam berdiri tegak.
Waktu meng-kuburkan mayat biasanya pada waktu senja (kalau kita ?kira2 waktu
maghrib) apabila matahari hampir akan terbenam - tidak begitu terang dan tidak
pula terlalu gelap. Mayat dibawa ke tanah
perkuburan dengan "special trailer" yang dapat mengangkut lemari mayat itu
dengan keadaan "berdiri" (maksudnya tidak perlu "dibaringkan" walaupun dalam
kereta mayat. Apabila lemari mayat tiba di tanah perkuburan, lemari itu di-transfer
ke sebuah trolley (beroda dua) dengan keadaan lemari itu berdiri. (Trolley ini sama
seperti kita kadang2 melihat pekerja2 Pepsicola atau Cocacola menolak trolley
minuman dari lori masuk ke kedai.) Apabila tiba di lobang kubur, lemari cermin itu
dimasukkan ke dalam lobang "vertical" itu dengan menggunakan tali. Yang
memasukkan mayat ke dalam lobang adalah anggota keluarga saja. Setelah lemari
cermin itu dapat berdiri tegak dalam lobang, maka disendalkan tanah2 agar lemari
itu tidak memiring ke mana2 apabila lobang itu ditimbus dengan! tanah. Kerja2
mengebumikan mayat ini semuanya dilakukan dalam keadaan cahaya samar2 - tidak
terang dan tidak begitu gelap. Biasanya tidak sampai satu jam, bereslah urusan
pengebumian ini.
Yang ikut menghantar mayat ke kuburan hanya anggota keluarga. Mereka yang tidak
ada hubungan darah
dengan si mati tidak digalakkan ikut bersama. Ini agar sikap "family affair" dalam
urusan mayat dapat
terpelihara. Jadi, dalam upacara mengebumikan mayat Yahudi, tidak banyak yang
ikut ke cemetary. Biasanya tidak lebih dari 10 orang, dan tidak ada rabbi (bunyinya
"rabai" - paderi Yahudi) yang mengantarinya ke kubur. Maka tidak adalah do'a
mantera yang dibacakan.
Setelah selesai pengebumian mayat, anggota keluarga pulang ke rumah. Mereka
duduk di kursi dalam bentuk "circle" dan bertafakkur mengingatkan mayat yang di
dalam kbur dan nasibnya di dalam kubur. Biasanya tafakkur ini berlaku sepanjang
malam dari saat mayat dikebumikan sampailah hari esoknya. Mereka yang
bertafakkur tidak tidur sepanjang malam. Mereka semua duduk diam membisu
tanpa ada pembacaan mantera.
Impression: Sangkaan saya (repeat hanya "sangkaan"), kaum Yahudi sangat takut
diketahui orang apabila
seorang daripadanya mati kerana masyarakat Yahudi menjadi kurang seorang
akibat kematian itu. Kenapa
mayat Yahudi ditanam berdiri mungkin melambangkan "enggan tunduk" kepada
Tuhan Allah walaupun sudah habis hayatnya di dunia. Apakah ini satu "kesombongan
melulu" terpulanglah kepada yang ingin
men-interpretasikan.
Wallahu a'lam.
DatukYan.

Mengenal Yahudi
Mengenal Yahudi
Istilah “Yahudi (Judaism)” berasal dari kata Yahuda (Judah), salah satu dari dua belas anak
Ya’qub. Setelah kematian Sulaiman, bangsa Israel terbagi menjadi dua : Kerajaan Yahuda dan
Kerajaan Israel. Pada abad VI SM Kerajaan Israel ditaklukkan oleh Assiria dan penduduknya
diusir. Sehingga, bangsa Israel yang tersisa hanyalah yang berada di Kerajaan Yahuda. Mereka
inilah yang kemudian dikenal sebagai Yahudi.
Siapa Yang Disebut Sebagai Seorang Yahudi ?
Bagi Golongan Tradisional (Konservatif dan Orthodoks), seorang Yahudi ialah setiap orang yang
ibunya adalah seorang Yahudi (matrilineal) atau setiap orang yang telah melalui proses
konversi resmi untuk menjadi Yahudi. Bagi mereka, Yahudi sebetulnya lebih merupakan sebuah
kebangsaan daripada sebuah agama. Akan tetapi bagi Golongan Reformasi, seseorang
dianggap Yahudi jika salah satu dari kedua orangtuanya adalah Yahudi dan yang bersangkutan
menganut paham Yahudi. Sehingga seorang anak dari ayah yang Kristen dan ibu yang Yahudi,
sementara anak itu tidak menganut paham Yahudi, maka anak itu adalah Yahudi menurut
Golongan Tradisional tetapi anak itu bukan Yahudi menurut Golongan Reformasi.
Sekte-sekte Yahudi
Dahulu kala, tanah Yahudi dikuasai oleh Yunani. Setelah itu terjadilah perang selama 25 tahun
antara Yunani dan Yahudi. Selama itu, Yahudi masih satu. Tetapi usai perang, mereka terpecah
menjadi tiga : Essenes, Sadducees (Sadduqiyah), Pharisees (Fariisiyyah).
· Essenes merupakan sekte yang asketis, mistis, sangat ketat, dan memisahkan diri dari
masyarakat.
· Sadduqiyah merupakan sekte yang mengadopsi unsur-unsur Hellenik kedalam ajaran
mereka. Mereka hanya mempercayai Taurat Tertulis dan tidak percaya pada Taurat
Lisan. Mereka juga mengingkari Kebangkitan, Hisab, Surga, Neraka, Malaikat, dan
kedatangan Nabi Isa.
· Adapun Farisiyyah mempercayai baik Taurat Tertulis maupun Taurat Lisan, dan bahwa
keduanya bisa direinterpretasi oleh para rabbi. Para rabbi mereka tidak boleh menikah.
· Setelah Judea dikuasai oleh Roma dan timbul konflik dengan mereka, muncullah sekte
keempat yaitu Zealots. Mereka menyerukan perang terhadap Roma dan bahwa bunuh
diri lebih baik daripada ditawan oleh Roma. Ensiklopedia WAMY menyebutnya sebagai
Muta’asshibun (Fanatis) dan Saffaakiin (Yang Gemar Berperang dan Menumpahkan
Darah).
Dalam perjalanannya, diantara sekte-sekte diatas, hanya Farisiyah saja yang bisa tetap eksis.
Pada abad IX, muncul sekte baru yang bernama Al-Qurraa-uun (Karaites, Literalis). Mereka
tidak mempercayai Taurat Lisan dan juga interpretasi para rabbi atas Taurat Tertulis. Sehingga,
mereka berbeda dalam banyak hal dengan sekte yang menganggap absah interpretasi para
rabbi (sering diistilahkan dengan Golongan Rabbaniyyah). Diantara perbedaan itu ialah
mengenai bebarapa aturan Hari Sabbat : Qurra-iyyah berpendapat bahwa selama Hari Sabbat
tidak boleh menyalakan api di rumah (jadi rumah dibiarkan gelap) sedangkan Rabbaniyah
memperbolehkan. Demikian pula Qurra-iyyah berpendapat bahwa selama Hari Sabbat tidak
boleh berhubungan seks. Sebaliknya menurut Rabbaniyah Hari Sabbat adalah hari yang paling
baik dan paling nikmat untuk melakukan hubungan seksual. Sekarang ini, Qurraiyah
merupakan golongan yang sangat minoritas.
Disamping keempat sekte diatas, Ensiklopedia WAMY juga menyebut sekte-sekte yang lain :
Sekte Para Penulis dan Penghapus (Al-Katabah wa Al-Nassaakh), Saamiriyyuun, dan Sabaiyyah.
Yahudi di Amerika Serikat
5 dari 15 juta Yahudi saat ini tinggal di Amerika Serikat. Disana terdapat tiga sekte besar :
Sekte Reformasi, Sekte Konservatif, dan Sekte Orthodoks. Disamping itu terdapat pula satu
sekte kecil yaitu Rekonstruksionis. Sekte Konservatif dan Orthodox dimasukkan kedalam Sekte
Tradisional. Adapun sekte Reformasi dan Rekonstruksionis dimasukkan kedalam sekte liberalis
atau modern.
· Sekte Othodox percaya bahwa Allah telah menurunkan seluruh Taurat (Tertulis dan
Lisan) kepada Musa di bukit Sinai.
· Sekte Reformasi tidak percaya bahwa Taurat ditulis oleh Allah. 42 % dari Yahudi
Amerika adalah sekte Reformasi.
· Sekte Konservatif menengahi ketegangan antara Sekte Orthodoks dan Sekte
Reformasi. Mereka percaya bahwa Taurat dari Allah, tetapi mengandung komponen
manusia.
· Sekte Rekonstruksionis berpendapat bahwa Yahudi merupakan suatu peradaban
keagamaan yang berkembang (evolving). Mereka tidak percaya terhadap Tuhan
Personal dan juga tidak percaya bahwa Tuhan telah memilih kaum Yahudi.
Yahudi di Israel
5 juta Yahudi tinggal di Israel. Satu-satunya sekte Yahudi yang resmi dan diakui di Israel
adalah Sekte Orthodoks.
Kitab-kitab Suci Mereka
1.Perjanjian Lama, merupakan kitab suci bagi Yahudi dan juga Nasrani. Perjanjian Lama
terbagi dua :
1.1.Taurat (Tertulis, Tanakh)
1.2.Kitab-kitab (Asfaar) Para Nabi (NEVI’IM), terbagi atas dua :
1.2.1.Asfaar Nabi-nabi Zaman Dahulu.
1.2.2.Asfaar Nabi-nabi Zaman Belakangan.
Disamping itu terdapat pula Kitaabaat (The Writings)
2.Ester dan Yahudet
3.Talmud (Taurat Lisan) : merupakan tafsir atau penjelasan atas Taurat Tertulis.
Keyakinan Yahudi tentang Tempat Suci Mereka
Pemeluk Yahudi meyakini di tempat berdirinya Mesjid Umar inilah di masa lalu berdiri Solomon
Temple atau Kuil Sulaiman, Bait Allah yang didirikan Raja Solomon di zaman keemasan
Kerajaan Israel, sekitar tiga ribu tahun yang lalu. Bangunan itu menurut mereka, dibangun di
tempat Abraham, nenek-moyang bangsa Israel hendak menyembelih putranya Ishak menuruti
perintah Tuhan.
Dinding sebelah barat kompleks Al Haram Al Sharief dianggap sebagai sisa peninggalan
terakhir kuil Sulaiman yang sudah musnah itu. Ke tempat inilah para pemeluk Yahudi dari
seluruh dunia datang berdoa dan meratap berhiba-hiba pada hari-hari tertentu dalam
mengenang kembali penghancuran terhadap kuil mereka. Sebab itulah dinding ini disebut
Dinding Ratapan.
Zionisme
Zionisme adalah gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan kaum Yahudi ke tanah
kelahiran mereka dan juga mengembalikan kedaulatan Yahudi diatas Tanah Raya Israel.
Seluruh komponen Yahudi, baik kiri ataupun kanan, relijius ataupun sekuler, bahu membahu
dan bersatu dalam gerakan ini, untuk mewujudkan tujuan gerakan ini.
Theodor Herzl, bapak pendiri Zionisme, pernah mengusulkan Uganda, dan rencananya ini
dikenal dengan nama ‘Uganda Plan’. Kaum Zionis kemudian menjatuhkan pilihan mereka pada
Palestina. Alasannya adalah Palestina dianggap sebagai ‘tanah air bersejarah bangsa Yahudi’,
dan bukan karena nilai relijius wilayah tersebut bagi mereka.
Pada Konferensi Biltmore pada tahun 1942, para pendukung Zionisme telah bersepakat dengan
komponen-komponen Yahudi yang awalnya menentang Zionisme, bahwa mereka semuanya
mendukung berdirinya Jewish Commonwealth (Negara Israel Raya).
Pada Perang Dunia Pertama, Yerusalem direbut tentara Inggris dari tangan Turki. Tahun 1948
imigran Yahudi dari Eropa memproklamasikan berdirinya negara Israel yang disusul serbuan
negara-negara Arab. Dalam perang itu Israel merebut pinggiran barat kota Yerusalem, sedang
Yerusalem Timur dimana kompleks Al Haram Al Sharief berada direbut pasukan elit Yordania,
Legiun Arab yang dipimpin para perwira Inggris. Tahun 1967, perang Arab-Israel berulang,
yang kali ini dimenangkan secara mutlak oleh Israel. Seluruh Palestina dan kota Yerusalem
termasuk kompleks Al Haram Al Sharief direbut tentara Israel.

Senin, 07 Juni 2010

Terapi mata minus
Mengobati mata minus, plus dan
silindris dengan cara alami
POSTED BY SHUN ON JUL-6-2008
Tulisan ini saya kutip dari buku Roberto Kaplan yang berjudul No Glasses, yang di
Indonesia diterbitkan oleh PT. Bhuana Ilmu Populer, terbitan tahun 200?
Sebelum kita memulai untuk mempelajari cara-cara menyembuhkan mata
minus(myopia), plus (presbyopia) dan silindris (astigmatism), perlu kita ketahui
beberapa penyebab utama kenapa kemampuan penglihatan mata (dalam buku ini
disebut sebagai vision-fitness) kita bisa menurun, antara lain adalah (tidak
berdasarkan urutan):
1. Pola makan yang tidak sehat, seperti asupan karbohidrat sederhana yang
berlebihan dan makanan yang terlalu diolah, serta makan ketika merasa stress
2. Bersekolah
3. Kebiasaan membaca yang salah
4. Polutan di udara, air dan makanan (bahan kimia, pengawet dll)
5. Konsumsi gula yang berlebihan
6. Kurang terkena sinar matahari
7. Tempat kerja yang buruk
8. Sekolah dan olahraga yang terlalu berorientasi pada keberhasilan
9. Tradisi keluarga
10. Perceraian
11. Sering berpindah-pindah
12. Terlalu banyak menonton televisi
13. Memakai monitor komputer yang buruk
14. Pola perilaku penyangkalan dan kecanduan
Beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan
1. Kondisi mental sangat berpengaruh pada kesehatan pengelihatan mata (vision
fitness)
2. Memakai kacamata yang sesuai dengan ukuran minus/plus kita, justru akan
membuat kita semakin tergantung dengan kacamata dan tidak ada kesempatan
untuk memperbaiki penglihatan kita. Dalam buku ini disarankan, untuk
memakai kacamata yang setingkat lebih rendah (dengan kemampuan
penglihatan sekitar 87,5%) sehingga mata berusaha untuk memperbaiki
fokusnya, dan pada akhirnya bisa mengurangi ketergantungan pada kacamata.
3. Kondisi mata yang terkadang terasa capek, perih, buram dsb, adalah suatu
pertanda/pesan dari mata, kalau mata sudah terlalu capek, maka dari itu jika
kita mengalami hal-hal tersebut, segera istirahatkan mata anda untuk beberapa
saat
Latihan Otot Mata
dr wikipedia indonesia
Bagian-bagian mata secara sederhana terbagi atas;
1. Kornea
Lapisan terluar dari mata, yang melengkung dan mengkilat. Bagian ini
menutupi iris (bagian berpigmen). Kornea mengkontrol 80% daya pembiasan
mata. Kornea mendapat nutrisi dari air mata, yang juga berfungsi sebagai
pelumas. Air mata didistribusikan keseluruh permukaan kornea ketika kita
berkedip.
2. Iris dan Pupil
Iris adalah selaput berwarna diantara kornea dan lensa. Otot iris dirangsang
oleh ada atau tidaknya sinar. Jika sinar terlalu banyak, ototnya berkontraksi
sehingga pupil (celah hitam dibagian tengah iris) mengecil. Di tempat gelap,
otot-ototnya mengendur dan pupil membesar. Dengan demikian, iris mengatur
jumlah sinar yang masuk ke mata.
3. Lensa Mata dan Otot Ciliar
Lensa mata adalah struktur cembung yang transparan, yang berguna untuk
memfokuskan cahaya yang masuk melalui pupil agar terbentuk gambar pada
retina. Otot ciliar mengatur focus cahaya dengan mengubah bentuk lensa. Otot
“pengatur focus” tersebut besifat involuntary, yaitu otot yang kerjanya tidak
dapat anda control secara sadar. Artinya, jika anda terlalu focus, otot ciliar
menjadi kejang dan lembam, yang mengakibatkan penglihatan anda kabur.
Anda juga akan merasakan terjadinya kelambatan dalam mengatur focus.
Stimulasi pada otot ciliar akan menambah kemampuan focus pada lensa
sehingga anda dapat berfokus pada detail kecil dalam jarak yang lebih dekat,
seperti ketika anda membaca, menjahit, merajut, bekerja dengan computer,
dan mecari nomor di buku telepon.
Berikut beberapa hal yang dapat anda lakukan untuk membantu memelihara
kebugaran focus:
o Letakan ibu jari anda sekitar 15 cm didepan mata, berfokuslah pada
ibu jari, lalu lihat kejauhan, kemudian kembali focus ke ibu jari.
o Ketika melakukan aktivitas yang tidak memerlukan focus ke satu
benda secara terus menerus, pindahkan lah focus anda ke berbagai
objek, jauh dan dekat, secara bergantian, misal sewaktu duduk di
depan computer, pandanglah kibord, monitor, benda-benda diatas
meja, keluar ke jendela, kembali ke kibord, dst.
4. Retina dan Fovea
Retina adalah selaput yang sensifit terhadao cahaya, melapisi bagian belakang
bola mata, energi cahaya yang menyentuh retina diubah menjadi insyarat
kimiawi yang membawa informasi ke otak melalui saraf mata. Retina
berfungsi mendeteksi gerakan di sekitar penglihatan dan melihat di malam
hari.
Persepsi visual paling tajam terjadi di daerah dekat pusat retina yang disebut
fovea centralis. Ketika semua berkas cahaya terfokus secara tepat pada fovea,
anda melihat dengan ketajaman penuh.
Anda harus berhati-hati untk tidak membuat mata terlalu tegang untuk melihat
dengan jelas, hindari menatap ke suatu tempat dalam waktu yang sangat lama.
Biarkan mata anda menari dan bergerak. Membelalak pada sesuatu
menimbulan stimulasi berlebihan pada fovea dan dapat menyebabkan
kekejangan otot focus yang akhirnya dapat mengurangi efektivitas fungsi
retina sehingga anda kehilangan objek disekitar penglihatan anda.
5. Otot-otot luar mata
Setiap mata memiliki 6 otot yang mengelilingi bola mata. Mata dapat
bergerak ke kanan, ke kiri, bawah, atas, tengah, samping, selalu parallel satu
sama lain. Otot-otot ini melekas pada sclera (bagian bola mata yang berwarna
putih). Kemampuan anda mengkoordinasi gerakan otot-otot tersebut sangat
berpengaruh dalam menentukan tingkat vision fitness anda.
Latihan vision fitness untuk bagian-bagian tertentu pada mata.
1. Kornea: kedipkan mata sekali setiap tiga detik
2. Otot iris/pupil: hadapkan mata tertutup ke sinar matahari, dan kedipkan
(dalam keadaan tertutup)
3. Otot ciliar/lensa mata: sambil bernafas berfokus kearah dekat/jauh
4. Retina/fovea: jangan menatap terlalu lama, sering2 gerakanlah mata
5. Otot-otot mata: latihan meregangkan otot mata (menggerakan mata ke atas,
kebawah, samping kanan dan kiri)
6. Keseluruhan mata (relaksasi) menutup mata dengan kedua tangan (palming)
7. Kebugaran mata secara keseluruhan: sewaktu latihan, bayangkanlah bagian2
mata.
Beberapa latihan untuk meningkatkan Penglihatan
1. Zooming, adalah latihan melihat/focus dari benda yang jauh ke benda yang
dekat, secara bergantian. Misal dengan melihat pensil dengan jarak 15 cm
didepan mata dengan objek lain yang jaraknya lebih jauh, misal 4 meter atau
lebih.
2. Palming, adalah menutup mata dengan kedua telapak tangan. Gosok kedua
tangan dengan lembut sampai terasa hangat, kemudian letakkan telapak
tangan pada mata dalam kondisi terpejam, jangan tekan bola mata, tapi
letakan dengan halus pada tulang-tulang sekitar mata.
3. Latihan dengan Kartu test mata yang jarahnya berjauhan.
4. Soft focus, sama dengan zooming, hanya saja, selama focus mata tidak boleh
berkedip selama 5-25 detik, dan mata tidak terlalu focus, hanya melihat secara
santai.
5. Menguaplah dengan lebar, sampai anda benar-benar merasa rileks.
6. Dengan bola berayun, coba untuk focus ke bola yang bergerak karena
ayunan. Atau bisa diganti dengan bola pingpong/tennis yang sedang
dimainkan, atau alternative lain yang serupa.
7. Pencahayaan, dengan mata tertutup, pandanglah matahari, atau lampu yang
cukup terang, sampai mata anda terasa hangat.
8. Latihan peregangan otot mata, gerakan mata anda kebawah, keatas, tengah
samping.
9. Memijat bagian-bagian kepala yang mempengaruhi mata; bagian bawah
alis, pangkal hidung yang diapit oleh 2 mata, 2 sisi kening di ujung alis bagian
luar, titik bawah mata (tulang sekitar mata), bahu dekat tengkuk, 2 urat leher
di bagian tengkuk.
10. dll, lebih lengkap silakan baca bukunya ya..
Tambahan
1. Sering-seringlah berjemur bawah dimatahari
2. Sering-seringlah melihat warna-warna alami di luar ruangan
3. Makanan yang tidak dianjurkan selama masa latihan:
1. Minuman ber alcohol
2. Makanan atau minuman yang
mengandung kafein
3. Telor
4. Gorengan
5. Buah-buahan
6. Es krim
7. Keju
8. Rokok
9. Kopi
10. Susu
11. Daging merah
12. Obat-obatan (Selain yang
dianjurkan dokter)
13. Makanan yang mengandung
gula.
4. Olah raga yang dianjurkan:
1. Aerobic
2. Bersepeda
3. Dansa cepat
4. Jogging
5. Skating
6. Jalan kaki
7. Berenang
8. Tennis
9. Selancar
10. Yoga
11. Taichi
5. Menggunakan Pinhole glasses bisa sangat membantu menambah ketajaman
penglihatan anda. Barang ini cukup murah dipasaran, seorang teman
membelinya di Jepang dengan harga hanya 100 Yen (atau sekitar 8.000
rupiah), tetapi saya tidak tahu berapa harganya di Indonesia (saya kebetulan
membeli via internet dan harnya nya adalah 185.000, dan saya agak merasa
tertipu
Latihan dengan pinhole glases akan coba saya tulis lagi nanti..